งาน Small world festival 24 Dec 2013 : โลกใบเล็กของเด็กดอย 24 ธันวาคม 2556

งาน Small world festival 24 Dec 2013 : โลกใบเล็กของเด็กดอย 24 ธันวาคม 2556

เทศกาลเพื่อระดมทุน สำหรับการศึกษาของเด็กดอย ให้เขามีโอกาสแสดงความสามารถทางศิลปะการแสดงและตนตรี รวมถึงการทำงานฝีมือมาจำหน่าย

ในงานนอกจากนี้มีการจำหน่ายอาหารของโรงเรียน ฝากประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาชมกันให้มากๆนะครับ
---------------
บัญชีสมทบทุน โลกใบเล็กของเด็กดอย

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
508-0-24377-5
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(กองทุน Small World)

ติดต่อสอบถาม
08-1309-8894 อ.จรูญ คำนวนตา jaroonk@hotmail.com
08-1020-9658 อ.สุรกานต์ วงค์จันทร์