งาน Small world festival 24 Dec 2013 : โลกใบเล็กของเด็กดอย 24 ธันวาคม 2556

มูลนิธิ Toys for Thailand จากสหรัฐอเมริกา และ สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมงาน

งานโลกใบเล็กของเด็กดอย 2556 (Small World Maehongson 2013)
วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 น. -21.30 น.
ณ ลานสวนสาธารณะหนองจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

งานระดมระดมทุนเสริมสร้างโอกาสให้เด็กแม่ฮ่องสอน
พบการแสดงจาก 12 ชนเผ่า
ไต กะเหรี่ยงขาว กะเหรี่ยงแดง กะเหรี่ยงคอยาว กะเหรี่ยงหูใหญ่ ลั๊วะ ลาฮูแดง ลาฮูดำ ลีซู ปะโอ ม้ง จีนยูนาน

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และอาหารชนเผ่า
การแสดงดนตรี ฟ้อนรำ สาธิตศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนชาวแม่ฮ่องสอน

เชิญร่วมสมทบทุน ตามจิตศรัทธา

ติดต่อสอบถาม
อ.จรูญ 08-1309-8894
อ.ไชยโรจน์ 08-1034-4272

facebook : Small world Thailand และ สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

www.fb.com/smallworldthailand
www.fb.com/mhs.education

ร่วมสืบสาน อนุรักษ์และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า
เสริมสร้างโอกาสให้เด็กแม่ฮ่องสอน

อย่าลืม !! 24 ธ.ค. 56 นี้ ที่สวนสาธารณะหนองจองคำ
กับงาน โลกใบเล็กของเด็กดอย 2556 (Small World Maehongson 2013)
---------------
บัญชีสมทบทุน โลกใบเล็กของเด็กดอย

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
508-0-24377-5
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(กองทุน Small World)

------------------
facebook group รับสมัครจิตอาสา รวมพลังผู้ให้..โลกใบเล็กของเด็กดอย แม่ฮ่องสอน
www.facebook.com/groups/133163283530837

----------
ลำดับงาน Small World Maehongson โลกใบเล็กเด็กแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4
24 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ

9.00 น. - กิจกรรมความรู้จากหน่วยงานราชการ เอกชน ที่มาร่วมจัดบูธ
15.00 น. - การแสดงดนตรีสากล วงมดตะนอย, วงบุปผา จากโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (แทรกด้วยพิธีกร แนะนำบูธของโรงเรียนต่าง ๆ ที่นำมาร่วมจัดกิจกรรม เป็นระยะ ๆ)
17.00 น. - พิธีเปิด
+ พิธีกร แนะนำกิจกรรมบริเวณงาน ประวัติความเป็นมาของการจัดงาน เข้าสู่พิธีการ
- ตัวแทนนักเรียน เผ่าละ 1 คน กล่าวต้อนรับเป็นภาษาของตนเอง
- กล่าวต้อนรับ โดยนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน
- กล่าวรายงาน โดยนายกสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- กล่าวเปิดงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
+ มอบทุนการศึกษา โดยผู้มีเกียรติจำนวน 10 ท่าน มอบให้นักเรียนจำนวน 60 คน (โรงเรียนละ 2 คน) ขึ้นรับครั้ง 10 คน จำนวน 6 ชุด
- ตัวแทนนักเรียน กล่าวขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษ
+ พิธีกร แนะนำห้องน้ำ แนะนำการแสดง จำนวน 3 ชุด กล่าวถึงภูมิประวัติของเผ่าที่แสดง
- การแสดงพิธีเปิด ชุดรวมเผ่า จากโรงเรียนร่มเกล้าปางตอง
- การแสดงชาวไทยใหญ่ จากโรงเรียนนาปลาจาด
- การแสดงเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว + หูใหญ่ จากโรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า
+ พิธีกร แนะนำกิจกรรมบริเวณงาน แนะนำการแสดง จำนวน 3 ชุด กล่าวถึงภูมิประวัติของเผ่าที่แสดง
- การแสดงเผ่าละว้า จากโรงเรียนห้วยน้ำโป่ง
- การแสดงเผ่าปาโอ จากโรงเรียนบ้านห้วยขาน
- การแสดงเผ่าลาหู่ยี (มูเซอแดง) จากโรงเรียนผามอน
+ พิธีกร แนะนำการนำเสนอ VTR โรงเรียนในเครือ Small World Maehongson
- นำเสนอ VTR โรงเรียนในเครือ Small World Maehongson
+ พิธีกร แนะนำการแสดง จำนวน 3 ชุด กล่าวถึงภูมิประวัติของเผ่าที่แสดง
- การแสดงเผ่าลาหู่นะ (มูเซอดำ) จากโรงเรียนจ่าโบ่
- การแสดงเผ่ากะเหรี่ยงขาว จากโรงเรียนห้วยปูลิง
- การแสดงเผ่าม้ง จากโรงเรียนห้วยมะเขือส้ม
+ พิธีกร แนะนำการแสดง จำนวน 2 ชุด กล่าวถึงภูมิประวัติของเผ่าที่แสดง
- การแสดงเผ่าลีซอ จากโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า
- การแสดงเผ่ากะเหรี่ยงแดง โรงเรียนห้วยผึ้ง
+ พิธีกร เชิญผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน ร่วมรำวงแบบไทย ๆ
- ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเชิญแขกฝรั่งร่วมรำวง
- การแสดงวงดนตรีสากล วงมดตะนอย, วงบุปผา
22.00 น. - ปิดงาน

หมายเหตุ หากกำหนดการพิธีเปิดเลื่อนออกไป ไม่ตรงตามกำหนดเวลา ให้การแสดงชุดต่อจากรวมเผ่าทำการแสดงต่อเนื่องไป จนกว่าพิธีเปิดพร้อม เมื่อพิธีเปิดแล้วเสร็จให้การแสดงชุดรวมเผ่าแสดง และต่อด้วยชุดที่ยังไม่ได้แสดง ทำการแสดงต่อไป