small world festival

งาน Small world festival 24 Dec 2013 : โลกใบเล็กของเด็กดอย 24 ธันวาคม 2556

งาน Small world festival 24 Dec 2013 : โลกใบเล็กของเด็กดอย 24 ธันวาคม 2556

เทศกาลเพื่อระดมทุน สำหรับการศึกษาของเด็กดอย ให้เขามีโอกาสแสดงความสามารถทางศิลปะการแสดงและตนตรี รวมถึงการทำงานฝีมือมาจำหน่าย

ในงานนอกจากนี้มีการจำหน่ายอาหารของโรงเรียน ฝากประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาชมกันให้มากๆนะครับ
---------------
บัญชีสมทบทุน โลกใบเล็กของเด็กดอย

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
508-0-24377-5
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(กองทุน Small World)

Subscribe to RSS - small world festival